ACCIÓ SINDICAL

PETICIONEM MODIFICACIÓ DE MÈRITS AL DECRET 401/2006 DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL AL CME

287/2022

USPAC sempre ha defensat a les diferents reunions mantingudes amb la SGRH que el cos de Mossos d’Esquadra menysté als agents més antics i amb més experiència. És l’organització policial on menys valor té l’antiguitat i l’experiència professional, essent percentualment un 43% del total dels mèrits en un concurs de promoció i de provisió, en comparació amb altres cossos policials, que arriba a un 80 i 90%.

El nostre estimat Govern utilitza cada any la Llei d’acompanyament de pressupostos generals, per modificar els articles que li fan nosa dels diferents decrets, sense cap mena de negociació col·lectiva, com la modificació el darrer any del decret que regula el règim disciplinari.

Coneixedors d’aquest “modus operant”, hem registrat un escrit adreçat al conseller d’Interior, peticionant la modificació de l’article 9.4. del decret 401/2006, de provisió de llocs de treball del CME, que limita la valoració del percentatge de cada un dels mèrits a valorar: “La puntuació de cadascun dels conceptes enunciats en els apartats anteriors no pot excedir en cap cas del 30% de la puntuació màxima total que s’estableixi per al concurs, ni ser inferior al 5% d’aquesta”.

La nostra proposta és la següent: “la puntuació de cadascun dels conceptes enunciats en els apartats anteriors es pactarà entre la Subdirecció General de Recursos Humans i les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia”

També hem peticionat la supressió de l’article 9.1. b) “la valoració del treball desenvolupat ha de quantificar-se d’acord amb el que es determini a la convocatòria, segons la naturalesa dels llocs convocats, i atenent els resultats obtinguts per la persona aspirant en els programes que avaluïn el rendiment i l’activitat del cos de Mossos d’Esquadra.”

El conegut PGA 07, és una valoració totalment subjectiva, que normalment va lligada al grau d’afinitat que té el funcionari vers el seu comandament i gairebé mai es basa en qüestions estrictament professionals. L’administració sempre s’ha negat a la valoració inversa, on els agents de grau inferior valorin als seus comandaments i aquesta valoració tingués incidència en els concursos on aquests participessin. Perquè no ???

La Conselleria amb la submissió de la Subdirecció General de Recursos Humans ja ha imposat l’establiment d’una quota del 40% de dones en els concursos de promoció i accés (que USPAC no va signar) i també eliminat la dispensa de grau en els concursos de promoció. Ara és el moment de modificar la puntuació dels mèrits perquè tots els agents del CME puguin estar més aviat que tard, treballant a prop de casa.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 5 de desembre de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.