USPAC DEMANA LA ÚNICA EQUIPARACIÓ REAL: 3.505,74 €

PDF

 

 

 

A la concentració de 11/12 es demana com equiparació els 300 euros anuals pactats a preus de 2008.

USPAC no hi serà perquè els sindicats convocants s’oposen a derogar l’Acord de 12-07-2017 que ells van signar, Acord que condiciona el seu pagament a l’aprovació de pressupostos:

L’equiparació real, immediata i efectiva comporta:

 

 

  • Derogació Acord SAP / SEIME / SICME i DGP de 12-07-2017 perquè es faci el pagament immediat del 300 euros.

 

  • Actualització de l’equiparació amb bombers: els 300 euros de 2008 són 505,74 € al 2019.

 

  • Complement d’Operativitat Plena pactada per bombers al 2019: 680 euros anuals.

 

  • Bossa d’Hores Extraordinàries per gaudir en temps de descans, també pactat amb bombers.

 

Els Acords de 29-01-2015 i 12-07-2017, i d’altres anteriors, ens han dut a aquest desastre on l’únic beneficiat és l’administració. La seva derogació és urgent i inexcusable.

 

USPAC no negociarà cap acord sense una recuperació real i efectiva de drets.

 

Barcelona, 10 de desembre de 2019