JURIDIQUES

CRITERIS DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES, PERMISOS, REDUCCIONS DE JORNADA I ABSÈNCIES DEL CME – AGOST 2023

 

Avui s’ha publicat una nova versió dels Criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències de les persones funcionàries del CME. En aquesta versió, s’hi incorporen els dos permisos que es van acordar en el si de la Comissió de Seguiment i Vigilància del Pla d’Igualtat, celebrada el 23 de febrer de 2023, com a adaptació de les mesures homòlogues adoptades en la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Acord de 6 d’octubre de 2022, en relació amb mesures vinculades als drets sexuals i reproductius).

Els permisos nous són els següents:

  •  Permís per dol gestacional ( punt 4.4)
  •  Permís per flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri amb afectació de la salut (punt 4.19)

Així mateix, s’han fet les  modificacions següents:

En el Punt 4.21, Permís sense retribució per atendre un familiar, s’ha afegit el paràgraf següent: Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

En l’apartat de Consideracions generals d’aplicació a tots els tipus de reduccions de jornada  s’ha modificat la redacció del primer paràgraf, que queda de la manera següent: Les reduccions de jornada previstes en aquests Criteris són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.