NOU ÈXIT JURDICIAL DAVANT EL TRIBUNAL SUPREM: INTERIOR CONDEMNAT A PAGAR TOTES LES LESIONS I PERJUDICIS PATITS PELS MOSSOS

Download Now

105/2020

En un èxit jurídic sense precedent per tots els mossos, els serveis jurídics d’USPAC han aconseguit davant el Tribunal Suprem que es fixi la doctrina que serà vinculant a partir d’ara per tots els Jutjats quant a les indemnitzacions per lesions:

– Tots els mossos tenen dret a ser rescabalats per l’Administració del danys i perjudicis patits en el desenvolupant de les seves tasques.

– S’inclou la indemnització per cada dia de baixa per accident laboral, independent de la prestació de la Mútua per baixa laboral.

– No és necessari un tercer responsable. A banda d’insolvències del condemnat, també inclou, per exemple, accident conduint vehicle policial, mossegada d’un gos sense propietari, una estrebada corrent o un cop mentre és realitza qualsevol funció policial.

– No és necessari un procediment judicial previ. La responsabilitat de l’Administració és directa des del mateix moment del dany.

– Aquesta doctrina s’aplicarà a partir d’ara a tots els procediments i a tots els mossos, policies locals i resta de cossos policials de l’Estat. En sentireu a parlar molt.
Assegurem que tots els mossos cobrin les indemnitzacions i es posa a disposició d’aquells que han vist refusades les seves sol·licituds o no han reclamat encara qualsevol dany patit fent funcions policials.
USPAC, GARANTIA D’ÈXIT

Barcelona, 14 de juliol de 2020