NOU REQUERIMIENT JUDICIAL A MIQUEL BUCH: IDENTIFIQUI AL FUNCIONARI O AUTORITAT QUE OBLIGA TORNAR AL SERVEI A COMPANYS SENSE FER EL TEST

Download Now

47/2020

A instàncies dels serveis jurídics d’USPAC, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar Interlocutòria 9/2020, de 2 d’abril (mesures cautelars 8/2020), on es requeria equips de protecció, formació, desinfecció diària de vehicles policials i centres de treball, i pràctica urgent de test pels companys que haguessin estat exposats a la COVID-19.

El 7 d’abril de 2020 vam informar a la Sala de l’incompliment de la resolució judicial per part del Departament, denunciant que a més de no fer-se test als companys que han estat en contacte i ara en servei, s’obligava a reincorporar a qui estava ara en aïllament sense un test negatiu.

Per Providència de 8 d’abril, la Sala Social dona 48 hores a Interior perquè identifiqui a la persona responsable:

CAP MOSSO EXPOSAT NO POT TORNAR SENSE UN TEST NEGATIU!!!