RESUMS REUNIONS

RESUM COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL 24-03-2023

57/2023

Divendres, 24 de març de 2023, va tenir lloc el Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Us passem els punts més rellevants tractats:

Dades més rellevants que ens trasllada la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral:

 • Dades de Sinistralitat: El còmput general de 2022 ha estat de 1603 accidents laborals més 15 recaigudes, una afectació del 8,72% de la plantilla.
 • Dades d’absentisme del 2022: L’absentisme laboral ha estat d’un 9,57 % de mitjana a tot el cos.
 • Informació sobre lipoatròfia: Hi ha 9 casos anteriors . El 2023 hi ha, 1 cas nou i 1 cas pendent de confirmar, els dos casos al complex EGARA.
 • Suport Psicològic: Durant l’any 2022 hi ha hagut 29 emergències psicològiques (13 grupals i 16 individuals), nombre de persones ateses 172. 165 casos nous individuals i 292 en seguiment, 188 persones d’alta. Hi ha 365 casos en seguiment. S’han fet 1913 actuacions individuals. Valoracions sobre la tinença d’armes de foc 29 i en seguiment 327. Intervencions grupals: Com a prova pilot a comandaments de la central s’han fet 3 durant l’any 2022 i la idea és ampliar a la resta de Regions persones ateses. Intervenció de gestió emocional a equips d’ARRO a 147 persones ateses. S’està fent formacions al GAV, UFAM i UCAS. S’estan fent formació de comunicació de males notícies.
 • Dades sobre l’assetjament sexual o per raó de sexe: Durant l’any 2022 s’ha activat en 6 ocasions, 11 persones afectades, totes dones, 3 per presumpte assetjament sexual i els altres 3 per raons de sexe. 2 han estat tancats i els altres 4 estan pendent de procediment penal o disciplinari. Durant el 2023 s’ha activat 1 vegada el protocol, el qual està en aquest moment en via penal.
 • Servei de vigilància de la salut: En aquests moments continuem amb un únic metge.

Programa Espai: De juliol a desembre, 67 casos actius i 10 ja estan donats d’alta. El 2023, 11 altes al gener i 6 al febrer. Actualment, entre 2022 i 2023 hi ha 71 casos oberts.

S’està treballant amb un conveni amb la Fundació Estivill per participar de forma voluntària en una enquesta per millorar la qualitat del son.

 

Punts USPAC 24-03-2023

 

 • ASEPEYO:

Negativa d’ASEPEYO a donar els informes mèdics als pacients.

Com ja sabíem, ens informen que una vegada donat d’alta el pacient, els informes els han de lliurar.

Receptes indefinides fins a la revisió mèdica, per les lesions cròniques.

Ens informen que això no ho poden fer, que si es vol una recepta crònica hem d’anar al metge de la SS.SS.

 

 • Resultats incorrectes de les analítiques a les revisions mèdiques per fer dejú de només 4 hores.

Ens informen que EGARSAT, valora que amb 4 hores de dejú és suficient, no ho canviaran.

 

 • La SGRH va demanar voluntaris per realitzar un seguit de proves, de les quals farà un estudi que servirà, en un futur, per mantenir la salut laboral dels moss@s. Al programa de TV3 “Planta baixa” citant “fonts d’interior”, van anunciar una “prova pilot” a Lleida de proves psicofísiques als efectius del CME.

 

Qui dirigeix aquesta prova pilot? Quina participació ha tingut el servei de prevenció de riscos laborals??

Es va fer un treball on va participar l’ISPC, efectius de participació de la DAS, entre d’altres i també el servei de prevenció. Per ara s’està plantejant el com fer-ho, amb l’ajuda també de l’INEF. Potser les activitats seran adequades a l’edat, servei realitzat, etc. Ara mateix es troba parada.

S’ha fet una prova pilot, perquè INEF tingues informació. S’ha de fer una mostra de com es troba el cos de mitjana.

Si algun treballador no supera les proves. Com es procedirà?

No hi haurà conseqüències.

La idea és establir unes proves periòdiques, això es farà amb la part social. Per ara no s’ha fet res més.

Des de la USPAC, donem l’opció que els companys que ja tenen l’INEF podrien, si volen, col·laborar. Ens informen que ho han valorat, però per ara s’ha de fer la primera part.

 

 • Adequació de les escales de La Bisbal a normativa, com consta amb el requeriment d’inspecció de treball.

Ens traslladen al que es va dir a la Subcomissió d’Infraestructures: “S’ha contestat al requeriment. La modificació de les escales només és possible amb una gran remodelació de l’edifici.”

 

 • Actualització mesures COVID.

Ens informen que a partir d’ara no es passarà més les dades de covid. S’inclourà dins les malalties comunes.

S’ha fet la consulta a la Direcció General de la Funció Pública i estan pendents de la resposta.

 

 • Hi ha resultat de l’estudi de l’alta sinistralitat a la RPMN?

Ens informen que ara mateix el detall del DAD29 és molt just. Es vol fer un detall més acurat per tal de tenir dades i poder fer estudis de les causes.

 

 • Temps de resposta del programa Espai.

Ens informen que de forma general són uns 15 dies.

 

 • Com es troba la contractació de les brigades de jardiners per les plantacions de marihuana? Com ja es va parlar a comissions anteriors.

Ens traslladen el que es va dir a la Subcomissió d’Infraestructures: “El procediment ja està finalitzat, s’ha de fer una nova avaluació de riscos, i ho volen fer de manera àgil.”

 

 • Temps aproximat per resoldre les adaptacions?

S’està renovant automàticament quan les patologies continuen les mateixes per 1 any. Ara es troben al dia. Segones activitats també estan al dia. Les adaptacions noves van amb retard però no molt.

 

 • Petició que es computi una hora laboral als treballadors per la realització de l’avaluació de Riscos de Psicosocials.

No s’imputarà una hora, no es pot saber, qui la fa i qui no la fa. S’intentarà fer-ho en hores de treball sense dades.

 

 • Sol·licitud de nombre d’armes de foc retirades i la causa (si és per baixa medica, per baixa psicològica…)

Ens informen que des de l’any 2012 hi ha 699 expedients de retirada per risc greu, 447 ja estan tancats. Hi ha 133 expedients en actiu.

Per tornar l’arma es fa un seguiment, entrevista i valoració.

Es revisarà tot el procediment.

 

 • Qüestionaris amb noms i cognoms a l’ABP de Granollers.

S’han posat en contacte amb la Regió i amb el Sots cap de la comissaria i els qüestionaris van ser retirats. Els van explicar el procediment correcte.

 

Qualsevol consulta en aquest àmbit recordeu que ho podeu traslladar al correu de riscoslaborals@uspac.cat i atendrem les vostres peticions, i ho elevarem on pertoqui.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 28 de març de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.